Super Stars Most | badmintonový klub |
Načítání ...
> Aktuality > Články > 2007-2008

Fartágová a Kroc na sněmu ČBaS

Praha – Martina Fartágová a Lukáš Kroc byli na sněmu Českého badmintonového svazu delegáty severočeské oblasti. Sněm byl na sklonku sezóny 2007/2008 volební a proto kromě standardních bodů byl do programu zařazen bod osmý, volba předsedy ČBaS a volba členů výkonného výboru ČBaS.  Po zahájení sněmu  bylo zvoleno pracovní předsednictvo letošního sněmu ČBaS v sestavě Karel Tomek, Zdeněk Musil a Jan Jurka. Návrhovou komisi tvořili Josef Frýda (předseda), Roman Vokoun, Milan Maixner a do mandátové komise byli schváleni Karel Kotyza (předseda), Blanka Křížková, Tomasz Mendrek. Zapisovatelkou poté byla opět zvolena Milada Nováková. Následně byl schválen jednací a volební řád. Předseda ČBaS poté ve své zprávě zhodnotil uplynulou sezónu a úkoly uložené minulým sněmem. Stále se podle slov Ing.Zdeňka Musila pracuje na vytvoření komise mládeže jako subkomise trenérsko-metodické komise. Tato komise v českém badmintonu výrazně chybí a doufejme, že se jednání o jejím zřízení nebudou příliš dlouho protahovat. Český badmintonový svaz by měl mít od sezóny 2009/2010 nové internetové stránky, jejichž zkušební provoz bude zahájen již v brzké době. Dále předseda ČBaS ve své řeči zmínil, že kategorie U11 byla ponechána v kompetencích jednotlivých oblastí a prozatím se neuvažuje o zřízení této kategorie jako oficiální. Během sezóny se také jednalo o navýšení dotací jednotlivým oblastem, ale členové výkonného výboru tento návrh neodsouhlasili. Předseda ČBaS Ing.Zdeněk Musil poté dal prostor předsedům jednotlivých komisí ke zhodnocení jejich oblasti. Ve svém projevu předal předseda sportovní komise ocenění nejlepším družstvům I. a II.celostátní ligy, přidal také komentář k nejvyšším celostátním soutěžím a upozornil na nový soutěžní řád. Jedním z nejzajímavějších bodů sněmu byla jistě diskuse. Zástupci badmintonového klubu Super Stars Most již nastínili své návrhy pro změny na sněmu severočeské oblasti a rozesláním informačního e-mailu. Záměry a návrhy týkající se severočeské oblasti byly na červnové schůzi podpořeny. Protlačit některé návrhy na celostátní úrovni se zdálo být poněkud obtížnější, ale i tak se zástupcům Super Stars Most podařilo, až na jeden ze svých záměrů návrhy do usnesení protlačit. První z diskusních příspěvků byla otázka Lukáše Kroce na účelovou dotaci od ČBaS plzeňské sportovní třídě ve výši 261.300,- Kč. Otázka byla směřována na ekonomickou komisi a vedení ČBaS, zda by svaz nemohl podpořit z těchto prostředků také Základní školu, Most, Václava Talicha 1855. Při Základní škole, Most, Václava Talicha 1855 totiž již několik let probíhá výuka nepovinného předmětu Sportovní hry se zaměřením na badminton, od školního roku 2007/2008 zde vznikl povinně volitelný předmět badminton v šestých třídách a od školního roku 2008/2009 se bude v šestých třídách badminton vyučovat jako předmět povinný a od sedmých tříd jako předmět povinně volitelný, dále potom bude ještě vyučován badminton jako volitelný předmět v šestých až devátých tříd. Nové předměty si může škola zařadit do své výuky podle nové reformy na základě školního vzdělávacího plánu a nejen na základě MŠMT. Druhým diskusním příspěvkem našich zástupců byla snaha o otevřenější spolupráci TMK v záležitostech SCM a výraznější podporu zařazených hráčů. Dále následovali diskusní příspěvky Petra Martince a Blanky Křížkové. Lukáš Kroc poté navázal na paní Křížkovou a dotázal se na kritéria pro zařazování do různých reprezentačních výběrů a větší kontakt trenéra juniorské reprezentace s hráči a trenéry při soutěžích. Uvedl také svůj nesouhlas s tím, že před reprezentačním soustředěním byli uvědoměni pouze hráči a ne trenéři. Pan Petr Koukal st. se omluvil za nedostatečnou informovanost trenérů před soustředěním kategorie do patnácti let a přislíbil vést jednání přes mateřské kluby hráčů. Kritériem pro zařazování do reprezentačních výběrů pro trenéra reprezentace, podle jeho slov, byla, je a vždy bude schopnost uspět na zahraničním turnaji. Což docela popírá neúčast Zuzany Jeřichové jako jedničky celostátního žebříčku a vítězky mnoha mezinárodních turnajů po Evropě na prvním soustředění kategorie patnáctiletých. Trenér juniorské reprezentace odmítl výtku Lukáše Kroce k nedostatečné účasti na juniorských soutěžích. Podle jeho slov byl přítomen na všech MČR někdo z realizačního týmu TMK. Podle názoru Super Stars Most je však účast pouze na MČR a někdy jen na některých utkáních nedostačující a může vést ke zkresleným názorům na úroveň některých hráčů a jejich přípravu. Podle našeho názoru je potřeba vytvořit širší hledáček, spolupracovat s trenéry těchto hráčů a zjistit o nich více informací. Petr Koukal st. přislíbil účast zástupců TMK i na GPA U15 a U19. Jenže, kdo všechno je vlastně tím realizačním týmem, podívejme se na webové stránky ČBaS sekci TMK, důležité informace zde úplně chybí, kdo reprezentaci vede, seznam soustředění či plán činnosti. Nejen články o úspěších jsou tím nejdůležitějším. Do usnesení se podařila prosadit i změna zastaralého přestupního řádu a vylepšení losovacího programu. Prosadit se nepodařil pouze jedinný návrh, nehrát semifinálová utkání alespoň na MČR již během prvního hracího dne. V současné době má vrchní rozhodčí právo rozhodnout sehrát semifinálová utkání ještě během prvního hracího dne. Tento systém však spíše nahrává favoritům. Bohužel se pak stává, že i slavnostního ceremoniálu nejsou přítomni všichni medailisté a nejvyšší soutěž v republice ztrácí hodnotu. Bohužel na současném systému nebyly podle SK shledány žádné nedostatky a to i přesto, že je sehrání semifinálových utkání v sobotu v rozporu s propozicemi. Následovaly volby na post předsedy ČBaS. Rozhodovalo se mezi dvěma kandidáty, Zdeňkem Musilem, stávajícím předsedou ČBaS a kandidátem navrženým Super Stars Most, Petrem Martincem. Oba kandidáti přednesli svou řeč. Řeč Petra Martince byla plná nových myšlenek a vizí do budoucna a moderního badmintonu, řeč Zdeňka Musila byla v duchu stávajícího vedení bez revolučních plánů. V tajné volbě zvítězil Ing.Zdeněk Musil a stal se staronovým předsedou ČBaS až do roku 2012. Předseda ČBaS si vybral předsedy jednotlivých komisí a opět došlo na tajnou volbu. Řeči jednotlivých kandidátů většinou začínaly slovy, že žádné změny nechystají a budou dále pokračovat v cílech stanovených z minulých let. To však zástupci Super Stars Most považují za chybu. Pokud budeme dělat stejný badminton v roce 2012 jako v roce 2008, neslibuje to příliš zdárnou budoucnost. Staronovému vedení však nemůžeme upřít spoustu dobré práce i úspěchů, ale abychom mohli udržet krok s ostatními zeměmi Evropy nebo dohnat jejich náskok, je potřeba dělat razantnější kroky. Nejméně hlasů dostal v tajné volbě Ladislav Vorel předseda TMK, což jen dokazuje, že tady má vedení svazu největší mezeru. Bohužel je smutné, že spousta přítomných delegátů nemá o tomto dění představy nebo se bojí vyjádřit své názory veřejně a bojí se nepřístupnosti či konfrontace, což většinou znamená vytvořit si nepřátele. Před závěrečnými body, plánem činnosti na další období, usnesením a závěrem byla vyhlášena přestávka. Přestávky využil zástupce firmy Yonex, Ondřej Lubas, který si zřejmě neuvědomil význam sněmu a dosti nevybíravým způsobem se pustil do zástupců Super Stars Most a hodnotil činnost klubu, aniž by měl dostatečné informace. Vždyť se Super Stars Most během velmi krátké historie vypracovali na jeden z největších klubů v České republice, vybojovali 6 medailí z MČR 2008 a stali se sedmým nejlepším klubem v zisku cenných kovů této sezóny, žáci vybojovali bronz při MČR družstev a to nepočítáme spoustu mezinárodních úspěchů při velkých turnajích. Sněm je podle našeho názoru jedinou příležitostí v sezóně diskutovat se všemi zástupci oblastí a posunout český badminton o krok dále. Pan Lubas však bral všechny návrhy jako kritiku a svým výstupem podle našeho názoru velmi snížil hodnotu svého jména a jeho jména spojeného s firmou Yonex. Pokud by všichni jen poslušně kývali, možná bychom ještě hráli s dřevěnými raketami. Po závěru se sice za své vystoupení Ondřej Lubas omluvil, ale bohužel takovéto jednání by si člověk v této funkci měl ohlídat a zvlášť, když o jiném klubu ví jen velmi málo. Milada Nováková v závěru ještě poděkovala Filipu Stádníkovi a Josefu Rubášovi za vedení webových stránek ČBaS. Předseda ČBaS vyzval ke spolupráci zájemců v činnosti v jednotlivých komisích. Zástupci Super Stars Most již vícekrát spolupráci nabízeli, ale doposud je nikdo neoslovil, tak doufejme, že nešlo pouze o planá slova funkcionářů, kteří by mezi sebe neradi pustili novou krev.

 

zápis ze sněmu ČBaS 2008

usnesení ze sněmu ČBaS 2008

 

Pro www.superstars-most.net připravila firma  © 2005 Insion jako sponzor klubu.

Badmintonové kurty | Aktuality | Mostecká amatérská liga | Firemní badmintonová liga | Super Stars Camp 2018 | Super Stars Podbořany | Žebříčky | Badmintonová Olympiáda | Video | Trenérský tým | Badmintonové vybavení | Kontakty | Mapa stránek

Formule shop, Ferrari, McLaren, F1, poedmity, obchod Ložní povlečení masážní křesla, masáž, relax, levnéBrusivo, Elastická brusiva, Brusné houby, Flexopol Hodinky pánské dámské Dárky pro muže